Lekcja 9: Minimalnie satysfakcjonujący produkt

https://vimeo.com/330445350