Lekcja 18: Praca domowa

Wersja audio lekcji

Praca domowa

ZADANIE 1
Wypisz wszystkie dane osobwe, które zbierasz i na których pracujesz w swojej działalności. Może to być np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nr konta bankowego, adres zamieszkania, stan zdrowia, itp.

ZADANIE 2
Wskaż co robisz z danymi osobowymi. Może to być np. przechowywanie, kopiowanie, zmienianie, usuwanie, przekazywanie ich dalej.

Koniecznie podziel się wynikami na naszej grupie!

Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym tygodniu!