Moduł 6: Aplikacja #2: Architektura i implementacja