Moduł 5: Aplikacja #1: Perspsektywa klienta i infrastruktura