Lekcja 9: Praca domowa – opracowanie tabeli oceny kompetencji handlowca

Praca domowa

  1. Opracuj makietę kompetencji dla swoich handlowców ( wypisz w niej cechy istotne z perspektywy Twojego biznesu)
  2. Przygotuj kartę wdrożenia dla nowych handlowców.
  3. Pamiętaj o nauczeniu pracownika procesu, pracy z systemem CRM, komunikacji.