Lekcja 9: Praca domowa – nagranie swojej rozmowy i przesłanie do nas do analizy

Praca domowa

  1. Opracuj skrypt rozmowy z klientem.
  2. Nagraj się w trakcie rozmowy prowadzonej zgodnie ze skryptem (nie musi być na żywo z klientem, możesz mówić do siebie).
  3. Opublikuj nagranie na naszej grupie – damy Ci feedback.