Lekcja 10: Praca domowa – Konfiguracja procesu sprzedaży w PipeChamp

Praca domowa

Zaprojektuj swój proces w aplikacji PipeChamp. (w ramach kursu otrzymujesz roczny dostęp do aplikacji)

Jeżeli chcesz uzyskać feedback podziel się procesem na naszej grupie.