Lekcja 5: Zatrudnianie osób do zespołu marketingowego