Lekcja 2: Co to jest Pitch deck i Elevator Pitch?

NOTATKI

AngelList: https://angel.co/