Lekcja 4: Inwestor polski vs zagraniczny

NOTATKI

FUNDUSZE POLSKIE
➤ ROZUMIEJĄ OTOCZENIE
➤ TE SAMO PRAWO
➤ KULTURA
➤ PUBLICZNE PIENIĄDZE
➤ NIŻSZE WYCENY
➤ MNIEJSZY ZAKRES WIEDZY / DOŚWIADCZEŃ

FUNDUSZE ZAGRANICZNE
➤ WIĘKSZE PORTFOLIO ALE I SPŁYW
➤ MNIEJ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
➤ PRAWO I KULTURA – DOSTOSUJ WIE
➤ WYŻSZE WYCENY
➤ WIĘKSZE INWESTYCJE
➤ WIĘCEJ WIEDZY, LEPSZY NETWORK