LEKCJA 5: Z inwestorem czy bez?

NOTATKI

➤ KIEDY JESTEŚ SAM, WOLNOŚĆ, WYNAGRODZENIE, DECYZJE, COMFORT ZONE
➤ DIAGNOZA KIEDY INWESTOR, BIZ PLAN, KONKURENCJA, KOSZTY, WIEDZA, KASA NA
KOŃCU, JASNY POWÓD
➤ CO DA INWESTOR / MONEY CZY SMART MONEY
➤ IM PÓŹNIEJ TYM LEPIEJ, ALE NIE ZA POŹNO
➤ TO DECYZJA DWÓCH STRON – TWOJA DECYZJA
NIE OZNACZA ZE ZNAJDZIESZ INWESTORA
➤ EWALUACJA, ‚OBIEKTYWNE’ ROZWAŻENIA ZA I PRZECIW – UWAGA NA TO Z KIM ROZMAWIASZ