LEKCJA 4: Dlaczego warto wybrać model subskrypcyjny?

NOTATKI

➤ SOFTWARE IS EATING THE WORLD
➤ TREND
➤ MIERZALNOŚĆ – KONTROLA
➤ PRODUKT – COŚ TWORZYSZ / WD HANDEL
➤ SKALOWALNOŚĆ / GLOBALNOŚĆ
➤ TRUDNO SKOPIOWAĆ
➤ KORZYŚCI DLA KLIENTÓW – UPDATE, SUPPORT
➤ ROZLICZENIA – SUBSKRYPCJA