Lekcja 2: AI w przyszłości (trendy i przewidywania)