Lekcja 8: Zarządzanie projektem AI – często popełniane błędy