Lekcja 6: Architektura produktu AI-Powered (na potrzeby MVP)